tegsnasskidan-flygfoto2

Tegsnässkidans affärsidé:

Tegsnässkidan AB ska erbjuda kundanpassade träprodukter inom specialemballage, träförbrukningsmaterial samt övriga produkter i trä.

Målgrupperna är sågverks-, stål- och aluminiumindustrier samt den privata marknaden.

Genom ständig utveckling möter Tegsnässkidan AB kundernas krav på kvalitet och totalekonomi.

Verksamheten bedrivs i norra Sverige men kunderna återfinns såväl nationellt som internationellt.

Tegsnässkidans vision:

Tegsnässkidan AB ska av kunderna uppfattas som en ledande leverantör av specialemballage, träförbrukningsmaterial samt övriga kundanpassade produkter i trä.

Genom att erbjuda de bästa produkterna och ett starkt varumärke ska vi ge kunderna ett tydligt mervärde.