tegsnasskidan-flygfoto

Det här är Tegsnäs Group

Vi, Jimmy och Benny Nilsson, tog över Tegsnässkidan AB 2008. Företaget drevs då av vår far Tomas Nilsson tillsammans med Håkan Bjurén. Vi har vuxit upp i en familj med entreprenörsanda och fått följa Tegsnässkidan sedan företaget köptes 1996.

Ständig utveckling

Tillsammans med våra medarbetare har vi utvecklat företaget och idag består verksamheten av en koncern, Tegsnäs Group, med affärsområden, dotterbolag och intressebolag. Kärnan är fortfarande densamma vi ska hämta styrka i korta beslutsvägar och ta till vara den stora kompetens som finns samlad i personalstyrkan. Alla ska vara delaktiga.

En ledande leverantör

Tegsnäs Group är en av marknadens ledande leverantörer av träförbrukningsmaterial, specialemballage och byggmaterial. Vi tillverkar och marknadsför även den klassiska Tegsnässkidan och har nyligen bildat dotterbolaget, Tegsnäs Logistics inom lager och logistik (3PL). Hela koncernen omsätter cirka 250 miljoner kronor. Idag finns huvuddelen av våra kunder i Sverige och vi exporterar cirka 20 procent.

Vår ambition är att vara en pålitlig tillverkare och leverantör, samtidigt som vi breddar och utvecklar verksamheten vidare. Vi arbetar med bra råvara och erbjuder även lagerhållning för att våra kunder alltid ska få snabba leveranser.

Med nya krafter och nya idéer tar vi Tegsnäs Group in i framtiden.

Med vänlig hälsning Jimmy & Benny

Tegsnäs Group i korthet

Affärsområden: Tegsnäs Wood, Tegsnäs Byggvaror samt Tegsnässkidan.
Dotterbolag: Tegsnäs Emballage AB samt Tegsnäs Logistics AB.
Intressebolag: Tegsnäshus AB.
Omsättning: Totalt inom koncernen: Cirka 250 MSEK.
Anläggningar: Fyra enheter (inkl Tegsnäshus) i Tegsnäset och Vindeln.
Medarbetare: Totalt inom koncernen: 35 anställda.
Råvara: Förbrukar ca 55.000 kubik sågad trävara per år vilket motsvarar ca 850 lastbilar.
Produktion: Två kaplinjer, en hyvel, spikrobot för palltillverkning. Lager och logistikanläggning. Emballagefabrik och husfabrik.
Störst affärsvolym: Tegsnäs Wood.
Export: Cirka 20 %. Går till Norge, Europa och Mellanöstern.
Skidor: Tillverkar 500-1000 par Tegsnässkidor per år.

Barncancerfonden 2022