tegsnasskidan-flygfoto

I fäders spår för framtids segrar

Vi, Jimmy och Benny Nilsson, tog över Tegsnässkidan AB 2008. Företaget drevs tidigare av vår far Tomas Nilsson tillsammans med Håkan Bjurén. Vi har vuxit upp i en familj med entreprenörsanda och fått följa Tegsnässkidan sedan företaget köptes 1996.

Utveckla konceptet

Tillsammans med personalen ska vi nu utveckla konceptet. Vårt företag ska hämta styrka i korta beslutsvägar och ta till vara den stora kompetens som finns samlad i personalstyrkan. Alla ska vara delaktiga.

Mycket mer än en skidfabrik

Tegsnässkidan är mycket mer än en skidfabrik. Även om våra hantverksmässigt tillverkade skidor fortfarande har en stadig plats på marknaden för tur- och jaktskidor så har vi idag ett mycket bredare sortiment. Två starka grenar är vår produktion av kundanpassade emballage och träförbrukningsmaterial. Samtliga produkter är av samma kvalitet som skidorna är kända för.

Ambition, framtid med basen i tradition och kvalitet

Vår ambition är att Tegsnässkidan även i fortsättningen ska vara en pålitlig tillverkare och leverantör till våra kunder, samtidigt som vi breddar och utvecklar verksamheten vidare. Vi arbetar med bra råvara och tvärtemot övriga marknaden kan vi erbjuda en viss lagerhållning för att våra kunder alltid ska få snabba leveranser.

Med nya krafter och nya idéer tar vi Tegsnässkidan in i framtiden.

Tack för att du läste! / Med vänlig hälsning Jimmy & Benny

Fakta om Tegsnäs Group AB

Tegsnäset: Huvudkontor
Vindeln: Emballagefabrik
Anställda: 25
Omsättning: 104 Mkr 2017
Export: Ca 30%
Tegsnäs by: 100 invånare