Tillbehör till Epokbindning

Passar alla skor och bindningen anpassas efter önskad storlek.

Innermåttet på bakkappan är 80mm.

Utformad i stark och tålig plast

Bilden visar en vänster bakkappa.