Tillbehör till Epokbindningen

Passar alla skor och bindningen anpassas efter önskad storlek.

Utformad i stark och tålig plast