Tillbehör till Epokbindningen

Passar alla skor och bindningen anpassas efter önskad storlek. Innermåttet på bakkappan är 80mm.

Utformad i stark och tålig plast