Upptag för traditionell öglebindning, Öla Komplett