Traditionell öglebindning

Upptagning av hål i skidan beställs separat.