Råspont och slätspont

Råspont har en sida som är slätare än den andra och brädorna är spontade så att de kan kilas ihop efter eller på varandra. Råspont används bland annat till undergolv, yttertak och som invändig väggbeklädnad. Slätspont är slät på bägge sidorna och spontade precis som råspont. Slätspont används bland annat som undergolv eller som enklare och billigare golv i t.ex. förråd.

För beställan av råspont eller slätspont  välkommen att kontakta oss »

För mer information, kontakta:

Jimmy-Nilsson-Tegsnasskidan

JIMMY NILSSON

Tel: +46 (0)70-525 48 24

RÅSPONT

22×120

SLÄTSPONT

22×120

Benny-Nilsson-Tegsnasskidan

BENNY NILSSON

Tel: +46 (0)70-302 52 17
benny.nilsson@tegsnas.com

Tomas-Nilsson-Tegsnasskidan

TOMAS NILSSON

Tel: +46 (0)70-512 97 14
tomas@tegsnas.com