RÄTT STAVLÄNGD – Rätt längd på dina stavar

Det är viktigt att du har rätt längd på stavarna i turåkning. Nedan finns en tabell som kan vara till hjälp.

ratt-stavlangd-tegsnasskidan