tegsnasskidor-skidor-langdskidor-tegsnasskidan2

Tegsnäs Group i backspegeln

Historien om Tegsnässkidan sträcker sig 100 år bakåt i tiden och skvallrar om både kvalitet, tradition och hantverk och om framåtanda, uppfinningsrikedom och norrländsk tjurskallighet – ledord som följt med ända in i 2000-talet.

Skilda vägar

Tegsnässkidorna blev snabbt populära och produktionen ökade stadigt. Det var ju trots allt en kvalitetsskida med mycket goda snöegenskaper. Dessutom gjorde sägen gällande att de första jägarna brukade fästa sina knivar vid den utsvängda spetsen för att lättare kunna skida ifatt och fälla sina byten. En myt som hänger kvar än idag och som bidragit till att Tegsnässkidan känns igen världen över.

Efter tio år, närmare bestämt 1918, gick emellertid Ludvig och Vilhelm skilda vägar och startade varsin fabrik: Vilhelm Nord och L. Jonssons Skidfabrik. Vilhelm Nord bytte senare namn till Tegsnäs Skidfabrik, Bröderna Nord. Det var sönernas inträde 1941 som föranledde denna ändring. Under 1950-talet upplevde företaget sin storhetstid och levererade bland annat skidor till svenska armén. Fabriken lades ner 1976.

Tegsnässkidan AB

lage-david-ivar-ludvigsson-tegsnasskidanFör L.Jonssons Skidfabrik gick det bättre. 1941 övertogs företaget av David, Ivar och Lage Ludvigsson, alla söner till Ludvig Jonsson. Namnet ändrades till Bröderna Ludvigssons Skidfabrik AB och i början tillverkades runt 500 par skidor per år.

Bland inventarierna fanns då en viss maskinell utrustning däribland en elmotor som införskaffats 1924. Samma år som bröderna tog över började företaget också experimentera med en hållbar, limmad bruksskida, något som skulle ta fem år att förverkliga men som vid introducerandet väckte stor uppskattning.

Owe Eliasson, kund från Kussjö som 1949 hämtade sina nya skidor från brödernas fabrik sa:
”Det luktade väldigt gott i fabriken. Tjära, linolja, björk, lim och så lite vassare från det lack som skulle ge skidorna en så hård ovansida att inte ens talgoxarna vågade skita på dem.”

Under 1960-talet hade företaget även en sommarproduktion och år 1977 flyttades verksamheten till nya lokaler och bytte namn till Tegsnässkidan AB.

1996 tog Tomas Nilsson och Håkan Bjuren över företaget och 2008 växlade stafettpinnen över till Tomas söner Jimmy och Benny. Under den senaste perioden har koncernstrukturen växt fram och 2018 bildades Tegsnäs Group med både affärsområden, dotterbolag och intressebolag.

2021 omvandlades Tegsnäs Logistics AB och Tegsnäs Emballage AB till dotterbolag istället för att vara affärsområden.

Historiska årtal Tegsnäs Group AB

1907
Företaget startas i Tegsnäset av Ludvig Jonsson.

1936
Företaget övertas av hans söner Ivar, Lage och David Ludvigsson.

1946
Ny teknik, lamell-limning av skidor.

1963
Ny såg byggs på nuvarande industriområde som komplement till skidtillverkningen.

1977
Nya fabriken byggs i Tegsnäset.

1986
Ny ägare, Gunnar Lundgren.

1989
Ägarbyte Erik Ludvigsson son till David.

1990
Sundins Skidfabrik i Hudiksvall köps upp och tillverkning av plastskidor startar.

1992
Dåvarande elitåkaren Crister Majbäck börjar åka på Tegsnäs plastskidor.

1994
Crister Majbäck går in som delägare. Han blir 6:a på OS-  femmilen med Tegsnäs plastskidor.

1996
Nya ägare Tomas Nilsson och Håkan Bjurén. Tillverkning av plastskidor  upphör, ny inriktning träförädling.

1998
Tillverkning av strön börjar.

2003
Investering i ny kaplinje med optimeringskap.

2005
Köp av Samhalls fabrik i Vindeln.

2006
Produktion av emballageprodukter startar i Vindeln.

2007
Byte till ny optimeringskap och kringutrustning.

2008

Ägarbyte, Jimmy och Benny Nilsson söner till Tomas övertar verksamheten.

2010
Nytt magasin för ca 1500 m3 råvara byggs.

2018
Företaget byter namn från Tegsnässkidan AB till Tegsnäs Group AB.

2021
Tegsnäs Emballage och Tegsnäs Logistics blir dotterbolag från att tidigare varit affärsområden.