tegsnasskidor-skidor-langdskidor-tegsnasskidan2

Hur du vallar, tjärvallar, dina träskidor. Steg för steg!

Här ger vi exempel på hur du tjärvallar dina träskidor, Tegsnässkidor. Tjärvallning är ett gammalt, beprövat sätt att behandla träskidor på men du kan naturligtvis valla dina Tegnsnässkidor på samma sätt som du vallar andra skidor.
tjara-801

Tips! Stryk på ett tjockt lager tjära efter varje säsong och låt tjäran soltorka.
Ytan blir lite ojämn, men skidan kommer att fungera bra i alla fören.

 

Rödsula

Har du en skida med “rödsula” bör du olja in belaget med rå eller kokt linolja några
gånger per år för att undvika sprickbildning i belaget.

Så här gör du:

Skidorna skall vara torra och rumsvarma när du börjar.

För mer information, kontakta:

Tomas-Nilsson-Tegsnasskidan

TOMAS NILSSON

Tel: +46 (0)70-512 97 14
tomas@tegsnas.com

valla_1

valla_3

VALLA_4

1. Slinga ut tjära på skidans slitsula. Värm tjäran med en blåslampa, så den blir lättflytande.

2. Värm en sektion om 2–3 dm. Stryk ut tjäran med en mjuk trasa. Fortsätt över hela skidan.

3. Upprepa tills slitsulan blir helt mättad.

4. Till vänster en obehandlad skida, i mitten en skida efter två strykningar och till höger en skida efter fem strykningar.