Sponsring

Entre Tegsnäs Group - översikt virkesintag

Sponsring

För att långsiktigt och systematiskt arbeta med sponsring har Tegsnäs Group tagit fram riktlinjer.

Sponsring bidrar till samhället

Vi delar upp sponsringen i tre delar: Lokal sponsring, social sponsring och affärsmässig sponsring. En viktig del för Tegsnäs Groups sponsring är att det ska bidra till det samhälle och den region vi lever och verkar i.

Lokal sponsring:

Den lokala sponsringen ska i huvudsak omfatta Vindelns kommun. Målgruppen är idrottsföreningar samt områden som är kopplade till barn och ungdomar.

Vi stöttar inte partipolitiska organisationer eller sammanhang.

Social sponsring:

För den sociala sponsringen har vi valt att stötta ett par större organisationer istället för att ge små belopp till flera. Vi har till exempel valt att arbeta med Barncancerfonden.

Affärsmässig sponsring:

Utgår ifrån geografiska områden där vi säljer, är på väg att sälja våra produkter eller att vi kan bygga och förstärka affärsmässiga relationer. Sponsringen ska resultera i till exempel tryck på kläder eller skyltar. Vi ger inte rena ekonomiska belopp.

Den affärsmässiga sponsringen ska synas över tid och ge ett bestående resultat.

Tegsnäs Group UF Västerbotten - Ung företagsamhet