Träprodukter för industrier

Tegsnäs Wood är vårt affärsområde för träprodukter för industriellt bruk. Vi tillverkar alla typer av strön som truckströn, bindströn och torkströn (spårade och ospårade) för sågverk, hyvleriet, aluminiumverk och andra industrier. Mått, dimensioner och toleranser tas fram utifrån varje kunds behov.

Vi tillverkar även stakkäppar. Våra stakkäppar används både för privat och kommersiellt bruk. Vi levererar stakkäpparna utifrån önskade längder och dimensioner vilket gör att produkterna används i allt från väg- och anläggningsarbeten till den privata trädgården.

Men det är inte allt. Vi tillverkar kapade och hyvlade ämnen, kilningsplattor, kombinationer med trä, well, foam samt mycket mer.

Lagerhållning för snabb service

Runt om på vår rymliga fabrikstomt står lager av varor redo att skickas ut till kunder som har behov av snabba leveranser. Som en extra service till dig som kräver snabba leveranser kan vi tillhandahålla ett “akutlager” som normalt sett kan levereras inom 24 timmar. Standardprodukter av strön finns normalt alltid i lager.

För mer information, kontakta oss:

JIMMY NILSSON

Tel: +46 (0)70-525 48 24

BENNY NILSSON

Tel: +46 (0)70-302 52 17
benny.nilsson@tegsnas.com