Lager

Tegsnäs Logistics

Tegsnäs Group är en av marknadens ledande leverantörer av träförbrukningsmaterial, specialemballage och byggmaterial. Vi tillverkar och marknadsför även den klassiska Tegsnässkidan och är medgrundare till Tegsnäshus.

Tegsnäs Logistics är vårt nya affärsområde inom lager och logistik (3PL). En helt ny lager- och logistikanläggning på 1250 kvm som rymmer närmare 3000 pallplatser byggs i Vindeln för verksamheten.

Tegsnäs Group har lång erfarenhet av lagerhantering genom den egna industriella verksamheten. Vi har även under många år hanterat delar av lager och logistik för ett antal kunder inom industrin.

Ordning och reda

Inom affärsområdet hanteras lager och logistik med god struktur, moderna hjälpmedel och intelligenta system. Arbetet sker processorienterat, med fokus på ständiga förbättringar och en hög kvalitet i utförandet.

I lagercentret tillhandahåller vi och tar emot både ingående och utgående material, lagerlägger och ansvarar för saldohantering och packning. I vårt stora höglager lagras allt i rejäla och säkra pallställ.

Vi ser till att arbeta nära kundernas tillverkningsprocesser och ansvarar för att komponenter levereras i rätt tid i rätt del av produktionen. Vi ansvarar även för montering och packning av satser. Med våra tjänster blir lagerhållningen mer dynamisk och produktionen avlastas och effektiviseras.

Tegsnäs Logistics är en effektiv länk för både leverantörer, speditörer och kunder.

Är du intresserad av våra tjänster inom Tegsnäs Logistics? Välkommen att kontakta oss.

För mer information, kontakta oss:

JIMMY NILSSON

Tel: +46 (0)70-525 48 24