Om Tegsnäs Group - Benny Nilsson och Jimmy Nilsson

Om Tegsnäs Group

Tegsnäs Group är en framgångsrik familjekoncern med basen i Tegsnäset sex mil väster om Umeå. Med drivkraft, engagemang och entreprenörsanda utvecklas verksamheten varje dag.

Tegsnäs Group – i ständig utveckling

Mycket har skett sedan starten 1907 då Ludvig Jonsson grundade Tegsnässkidan AB. Idag består verksamheten av koncernen Tegsnäs Group, med affärsområden, dotterbolag och intressebolag. För snart 30 år sedan, 1996 köpte Tomas Nilsson och Håkan Bjurén Tegsnässkidan och 2008 tog Tomas söner Jimmy och Benny över företaget.

Kärnan är fortfarande densamma. Att hämta styrka i korta beslutsvägar och ta till vara den stora kompetens som finns samlad hos medarbetarna. Alla ska vara delaktiga.

En ledande leverantör

Tegsnäs Group är en av marknadens ledande leverantörer av träförbrukningsmaterial, specialemballage och byggmaterial. Tegsnäs Group tillverkar och marknadsför även den klassiska Tegsnässkidan, har nyligen bildat dotterbolagen Tegsnäs Emballage och Tegsnäs Logistics samt är medgrundare till Tegsnäshus.

Hela koncernen omsätter cirka 250 miljoner kronor. Idag finns huvuddelen av alla kunder i Sverige. Exporten är cirka 20 procent.

Ambitionen är att vara en marknadsledande, pålitlig tillverkare och leverantör, samtidigt som verksamheten breddas och utvecklas. Tegsnäs Group arbetar med högklassiga råvaror och erbjuder även kundspecifik lagerhållning vilket säkerställer snabba leveranser.

Med nya krafter och nya idéer tar vi Tegsnäs Group in i framtiden.

Tegsnäs Group i korthet

 • Affärsområden

  Tegsnäs Wood, Tegsnäs Byggvaror samt Tegsnässkidan.

 • Dotterbolag

  Tegsnäs Emballage AB, Tegsnäs Logistics AB samt Tegsnäshus AB.

 • Omsättning

  Totalt inom koncernen: Cirka 250 MSEK.

 • Anläggningar

  Fyra enheter i Tegsnäset och Vindeln.

 • Medarbetare

  Totalt inom koncernen: ca 40 anställda.

 • Råvara

  Förbrukar ca 60.000 kubik sågad trävara per år. Det motsvarar ca 900 lastbilar.

 • Produktion

  Två kaplinjer, en hyvel, spikrobot för palltillverkning. Lager och logistikanläggning. Emballagefabrik och husfabrik.

 • Störst affärsvolym

  Tegsnäs Wood.

 • Export

  Cirka 20 %. Går till Norge, Europa och Mellanöstern.

 • Skidor

  Tillverkar 500-1000 par Tegsnässkidor per år.

Affärsområden