Hantverket

Tradition, kvalitet och teknologi. Hos oss får både hantverk och toppmoderna maskiner plats.

Vi arbetar med världens bästa material – trä! Det är levande, miljövänligt och håller hög kvalitet. Dessutom är det kostnadseffektivt.

Hantverket, yrkesskickligheten och stoltheten genomsyrar vårt tänkande i hela företaget. Det vi gör utförs med känsla, kompetens, stolthet och ansvar oavsett om det handlar om produktion, utveckling av nya produkter eller kundbemötande. Grunden till vår tillverkning är ett gediget hantverk kombinerat med dagens toppmoderna och effektiva maskiner liksom våra medarbetares stora engagemang.

Moderna maskiner och processer

Tegsnäs Group köper och vidareförädlar cirka 60 000 kubikmeter sågade trävaror varje år. Volymen har ökat närmare 25 procent de senaste åren. Tillväxten har gjorts möjlig tack vare våra medarbetare, en bredare kundbas och investeringar. De senaste årens investeringar är en ny maskinlinje, ett nytt virkesintag samt en ny sorterings- och packningslinje. Vi har även satsat på digitalt styrt underhåll och digitala kundrecept. Driftsäkerheten i produktionen är därför väldigt hög och vi vet exakt hur kundens kravspecifikation ser ut och vi kan hela tiden göra noggranna uppföljningar.

Ett riktigt hantverk

Men allt i vår verksamhet är inte bara byggt kring moderna maskiner och processer. Ett exempel: tillverkningen av våra Tegsnässkidor görs helt för hand, från att råmaterialet kapas till att ämnena limmas ihop, slipas och lackas. Det krävs både erfarenhet och yrkesskicklighet för att vara skidmakare. Tillverkningen består av inte mindre än 52 moment!

Yrkesstolthet och kvalitet

Vi är väldigt flexibla och jobbar målmedvetet för att skapa en effektiv produktion. Vi strävar efter korta ledtider och tack vare våra medarbetares yrkeskunskap, vår maskinpark och vår fina träråvara får vi hög kvalitet i våra produkter.

Det är några av alla fördelar som våra kunder uppskattar.