Råvaran

Skogen är vår värdefulla råvara och behandlas varsamt. Det är redan i skogen vårt arbete startar.

Från norrländska skogar

Vår råvara hämtar vi i vårt närområde i norra Sverige. Vi arbetar med furu, gran och björk. Här, i Norrland finns senvuxen furu och gran med goda egenskaper och stabil form vilket gör det möjligt att vi kan erbjuda en hög kvalitet på våra produkter. Vi vänder oss därför mer än gärna till kunder som sätter höga krav på sina trävaror.

Tack vare en modern maskinpark har vi förutsättningar att producera rätt timmerdimension i rätt längd och kvalitet i förhållande till de beställningar som ligger till grund för avverkningarna.

Tar hänsyn

Avverkning sköts av privata entreprenörer med lång erfarenhet. De entreprenörer vi anlitar är utbildade att ta hänsyn till naturen och på bästa sätt svara upp mot de krav som ställs enligt skogsvårdslagen. Skogen ska behandlas varsamt.