Kraften

Daniel Johansson - Tegsnäs Group

Kraften

Möt Daniel Johansson och fler av våra medarbetare i koncernen.

Vårt företag har en 115-årig historia bakom sig och genom alla år har utvecklingen av verksamheten varit ständigt närvarande. För fyra år sedan tog vi ett större kliv, bildade Tegsnäs Group och formade en koncern som idag består av flera dotterbolag och verksamhetsområden.

Att bygga ett företag kräver insats och resurser. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och utan dem hade vi inte kunnat utveckla Tegsnäs Group på det sätt som vi gjort. Det är tack vare vår kunniga, engagerade och drivna personalstyrka som vi lyckas varje dag.

Lär känna några av våra medarbetare här nedan.

Möt våra medarbetare

Evaldas Lipinskas

Evaldas Lipinskas är elithandbollsspelaren från Litauen som flyttade till Sverige med familjen för tio år sedan. Idag arbetar han inom produktionen hos Tegsnäs Emballage i Vindeln.

Läs mer
Evaldas Lipinskas spikar pall hos Tegsnäs Emballage.

Michael Zentio

Michael Zentio hade 27 års erfarenhet av vård och omsorg då han flyttade norrut och bytte karriär. Idag är han operatör och skiftesledare hos Tegsnäs Group.

Läs mer
Michael Zentio Tegsnäs Group

Magnus Sjöstedt

Magnus Sjöstedt är traktorförare och skyddsombud och har gärna mycket på gång. Han har full koll på arbetsmiljön och gillar att underlätta för andra.

Läs mer
Magnus Sjöstedt

Mia Vindelhed

Mia Vindelhed är verksamhetsansvarig för Tegsnässkidan och arbetar med allt som berör skidorna inklusive tillbehör och reservdelar.

Läs mer
Tegsnässkidan - Mia Vindelhed

Lovisa Vahlberg

Lovisa Vahlberg är ekonomiansvarig och är involverad i de flesta områden inom företaget utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Lovisa arbetar även med HR-frågor.

Läs mer
Lovisa Vahlberg - ekonomiansvarig

Daniel Johansson

Daniel Johansson är utlastningsansvarig inom Tegsnäs Group. Det innebär att han och hans team arbetar med logistik, inlastning, utlastning av ankommande och avgående gods samt interna materialtransporter inom fabriksområdet.

Läs mer
Daniel Johansson - Tegsnäs Group