Tegsnäshus

Hemmet

Tegsnäshus bygger villor och fritidshus och skapar hem med personlighet.

Tegsnäshus har sitt ursprung i en passion för trä och byggnationer. Att skapa hem som ger känsla och trygghet är en ledstjärna i arbetet. Bakom Tegsnäshus finns en gedigen kunskap inom industriell produktion, husbyggnad och trä som material. Tegsnäshus står för yrkesstolthet, pålitlighet och flexibilitet.

Ambition och strävan

Tegsnäshus strävar efter att hitta lösningar som passar varje kund. Genom att använda byggmaterial av högsta kvalitet är Tegsnäshus ett hållbart och långsiktigt alternativ. Här finns ett brett urval av material och tillsammans tar med kunden tas de bästa alternativen fram utifrån förutsättningarna. Tegsnäshus använder ledande konstruktioner och gillar att skapa det som ger det lilla extra.

Erfarenhet och samhörighet

Bakom Tegsnäshus finns Tegsnäs Group och URM Bygg. Tegsnäs Group är en koncern som producerar trämaterial till olika industrier, emballage liksom anrika Tegsnässkidan. URM Bygg är ett erkänt byggföretag inom husbyggnationer och snickerier. Organisationen är kärnfull, beslutsvägarna är korta och samhörighetskänslan är en styrka. Erfarenheten ger goda resultat.

Läs mer på tegsnashus.se