Tegsnäs Group - översikt fabriksområde

Industrin

Vår produktion bygger på modern teknik och hög kompetens. Våra välinvesterade produktionsanläggningar finns i Tegsnäset och Vindeln.

Modern tillverkning

Tegsnäs Group köper och vidareförädlar cirka 60 000 kubikmeter sågade trävaror varje år. Volymen har ökat närmare 25 procent de senaste fem åren. Det är en ökning som har gjorts möjlig tack vare alla engagerade medarbetare, en bredare kundbas och viktiga investeringar.

De senaste åren har flera investeringar gjorts: en ny maskinlinje, ett nytt virkesintag samt en ny sorterings- och packningslinje. Sorterings- och packningslinjen är den största hittills inom affärsområdet Tegsnäs Wood och omfattar närmare 12 miljoner kronor.

Även nyrekryteringar har skett i Tegsnäset. Nya medarbetare har anställts inom produktion samt lastning och lossning.

Digital receptstyrning vässar tillverkningen

Produktionen i fabriken i Tegsnäset är modern. Den senaste tiden har Tegsnäs Group även valt att digitalisera arbetssättet för operatörerna i tillverkningen. Pärmarna och papperen är borta, allt finns nu tillgängligt i datorerna på ett samlat och tydligt sätt.

I praktiken betyder det att varje produkt har ett eget recept där varenda parameter utifrån kundens specifikation enkelt kan följas och att tillverkningen kan skräddarsys på ett detaljerat och exakt sätt. Det kan till exempel handla om dimensioner och mått, hur strön ska läggas och packas eller hur paketen ska märkas upp. Tack vare digitaliseringen går det snabbt att införa förändringar, göra förbättringar, notera avvikelser och göra kvalitetsuppföljningar.

Robothantering och automation

Tegsnäs Group har alltid sett ett värde i att utvecklas och att ligga långt framme när det gäller teknik och processer. Ett resultat av detta är att integrera robothantering i tillverkningen. Siktet är dessutom inställt på en ökad grad av automation.

Idag används robothantering vid tillverkning av kompletta pallar eller produktion av olika komponenter. Robotiseringen är ett av flera sätt att bredda produktionskapaciteten samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att tunga och monotona arbeten kan överlåtas maskinellt till en robot.

Tegsnäs Group erbjuder genom dotterbolaget Tegsnäs Logistics dessutom produktionsutveckling inom automation för kunder. Tjänsterna är till exempel projektledning, simulering och programmering.

Proaktivt underhåll av maskiner och utrustning

Det är inte bara produktionen som digitaliserats. Även underhållsarbetet har kvalitetssäkrats, systematiserats och digitaliserats.

Varje fredagsmorgon klockan 07.00 kommer en notering i systemet Axxos som berättar vad som ska underhållas under ett tvåtimmarspass den dagen. I datorn finns ett tydligt schema som visar både vad som ska göras och hur det ska utföras. Underhållspersonalen ser bilder och får enkla instruktioner som ska följas. Det är tydligt vilka maskiner som ska kontrolleras och servas samt vilka produkter, till exempel oljor eller fett som ska användas.

Med ett välplanerat underhåll minimerar Tegsnäs Group haverier och oplanerade driftstopp och kan i stället anpassa produktionen så att åtgärderna kan göras utan störningar. Det är viktigt för Tegsnäs Group att jobba proaktivt och tryggt. Att jobba efter en säker process kommer kunderna till godo direkt genom högre leveransprecision och jämnare kvalitet.

Tegsnäs Group - underhåll och smörjning - kvalitetsarbete