Ett långsiktigt ansvar

Tegsnäs Group har ett stort fokus på miljö- och kvalitetsfrågor. Det kommer sig tack vare det norrländska ursprunget, närheten till naturen och att trä är det genuina och förnybara material som genomsyrar alla produkter.

Vi väljer noga ut vår träråvara, använder norrländsk skog och arbetar med ansvarsfulla skogsbolag och entreprenörer. Vi strävar efter att optimera användandet av all råvara och ta tillvara på materialet på allra bästa sätt. Vi skapar nya biprodukter av spill och kan återföra det som tidigare kastats bort i vår egen produktion och bearbeta det på nytt, till exempel som fingerskarvat material. Detta bidrar till att vi kan spara in på transporter, trygga materialanskaffningen och jobba mer effektivt.

Tar tillvara på spillet och gör nya produkter

Tegsnäs Group har på senare tid inlett ett särskilt arbete med fokus på hållbar produktion som innebär att all råvara, även spillet, kan nyttjas ännu mer i tillverkningen. Målet är att förädla råvaran i fler steg än tidigare och att använda det som tidigare kasserats på ett nytt och bättre sätt. Det gör att materialets nyttjandegrad ökar och att vi jobbar smartare. I praktiken innebär det flera vinster. Arbetssättet bidrar även till att vi kan bibehålla vår höga leveranssäkerhet.

Mer än bara miljö

Men hållbarhet handlar inte bara om yttre miljö, för Tegsnäs Group är begreppet bredare än så. Hållbarhet för oss handlar även om arbetsmiljö, kvalitet och en sund ekonomi likaväl som hur vi agerar gentemot våra kunder, leverantörer och mellan kollegor. Vi bär en omsorg om varandra.

Vi satsar och vill växa vidare som företag, men vi vill även ta ansvar. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, samhällsaktör och industripartner. Vi vill medverka till svensk industri genom hållbara råvaror, användbara träprodukter, emballage till hög kvalitet och smarta lager- och logistiklösningar. Vi vill dessutom förvalta vårt ursprung genom Tegsnässkidan och stärka människors friluftsliv och naturupplevelser.

Ett certifierat företag

Sedan 2022 är Tegsnäs Group certifierat inom både ISO 9001 (kvalitet) ISO14001 (miljö), och ISO 45001 (arbetsmiljö).