Kvalitet är ett av Tegsnäs Groups främsta kännetecken. Arbetet börjar redan i skogen och med inköpet av rätt råvara från leverantörerna. Sen fortsätter det genom hela processen från fabrik till leverans.

Arbetet med kvalitet börjar redan i skogen

– Trä är ett fantastiskt material och vi har tillgång till den bästa råvaran. Vi använder björk och senvuxen norrländsk fura och gran. Med rätt råvara är förutsättningarna de bästa för en hög kvalitet i slutprodukterna, berättar Björn Öhgren, kvalitetsansvarig.

Men det är inte enbart råvaran som räknas, tillverkningsprocessen och medarbetarnas engagemang är lika betydande. Maskinerna är moderna, säkra och noga injusterade för att hålla hög precision och undvika oplanerade driftstopp. Företaget arbetar med ständiga förbättringar och involverar alla medarbetare i regelbundna genomgångar för att upptäcka flaskhalsar, komma med förbättringsförslag, nya idéer och åtgärder.
– Vi arbetar enligt Lean-filosofin och vi använder oss särskilt av systematiken plan, do, check och act, säger Björn.

Action-kameror visar i detalj

Ett exempel på förbättringar med hjälp av teknik är den kamerautrustning som bevakar och spelar in några av maskinernas arbete. Det är en mycket givande metod.
– Tack vare kamerorna som sitter i trånga utrymmen där vi själva inte kommer åt att se kan vi dokumentera avvikelser i produktionen. Vi använder en app som kan visa en händelse i slow motion upp till 1000 bildrutor i sekunden. Då ser vi exakt hur en avvikelse uppstår och förstår ifall det räcker att justera maskinen eller om det beror på virket, berättar Björn.

Minimerar spill i förväg

Tegsnässkidan optimerar även virkesbeställningarna. Främst köps standardlängder in och i vissa fall specialanpassade längder för att minimera spill. I produktionssystemet är det inlagt exakt vilka bitar som ska kapas och klyvas fram. Sen hanterar maskinerna resten. Uppföljningen på utfall och spill är i det närmaste hundraprocentig.
– Billig råvara innebär sämre kvalitet och att mycket måste kasseras. Därför har vi bra dialog med virkesleverantörerna. Virket ska vara rakt och fint med så lite vankanter och kvistar som möjligt, säger Björn.

När det gäller exempelvis truckströn får det inte förekomma för mycket vankanter. Då riskerar ströna att tippa och det blir svårt för traktor- och truckförarna att lasta. För torkströn är toleranserna små. Torkströn måste hålla jämna dimensionsmått så det blir ett jämt luftflöde i torkarna annars blir fuktspridningen ojämn och virket riskerar att bli skevt. Bindströn och stakkäppar får inte ha för stora kvistar eftersom dimensionerna är tunna. Käpparna får dessutom inte ha kvistarna närmare än en decimeter från kanten där de svarvas.

Kvalitet är att förbättra sig varje dag

Björn Öhgren brinner för kvalitet och glada kunder.
– Både jag och företaget gillar att göra kunderna nöjda och vill alltid göra bra ifrån oss. Med vårt ständiga förbättringsarbete blir vi alltid lite bättre och kan lägga kraften på rätt saker och leverera mer och snabbare, säger han.

Tegsnäs Group - Björn Öhgren - kvalitetsansvarig - kvalitet