Indexator emballage - Tegsnäs Emballage

Indexator Rotator Systems AB i Vindeln köper sedan flera år specialemballage, halvpallar och lagerhotellstjänster av Tegsnäs Emballage. Emballaget fyller en viktig funktion.

— När leveranserna kommer till kunden är emballaget det första de ser. Därför är det jätteviktigt att emballaget är stabilt, håller och ser bra ut oavsett vart i världen våra produkter skickas, berättar Olov Englund, strategisk inköpare på Indexator.

— Bra emballage är viktigt ur ett affärsperspektiv. Håller emballaget inte kvaliteten och rotatorerna blivit skadade kan det i värsta fall vara en katastrof med kostsamma reklamationer, returer och leveransförseningar som följd, berättar Olov.
— Därför ska produkterna packas och skickas med omsorg. Det är vi noga med. Dessutom är vi särskilt noga med renlighet eftersom vi arbetar med hydrauliska produkter, säger han.

Indexator Rotator Systems är en världsledande tillverkare av rotatorer till olika kranlösningar inom skog, transport och materialhantering. Företaget tillverkar även upphängningslänkar och svängdämpare till rotatorer samt slangsvivlar till hydraulslangar. Kunderna är bland annat stora skogsmaskinstillverkare och produkterna finns på ett 40-tal marknader över hela världen.

Högt upp på topplistan

Olov Englund är en van inköpare med lång erfarenhet av industrin och han vet vad som krävs av en leverantör. Indexator har en noga utarbetad kravprofil på sina leverantörer och mäter ständigt sina leverantörers förmåga att följa de uppsatta målen. Parametrarna handlar till exempel om kvalitet, reklamationer, leveranser i rätt kvantitet och på utsatt tid.
— Tegsnäs Group ligger högt enligt våra leveransbedömningar både när det gäller leveranssäkerhet och leveranskvalitet. De sköter sig riktigt bra. De vet vad de gör och produkterna håller den kvalitet vi vill, berättar Olov.

Emballage, hotell och speciallösningar

Indexator Rotator Systems köper främst in specialemballage som används som vaggor för att transportsäkra alla rotatorer som skickas ut till kunder över hela världen. Det handlar även om plankor och brädor som spikas för att förstärka sarger av wellpapp. Halvpallar köps in liksom specialmaterial för transport av mässgods och utställningsmaterial.
Det förekommer även skräddarsydda lösningar när exempelvis verktyg eller komponenter till bearbetningsmaskiner ska skickas på reparation.

En annan tjänst som Indexator köper in är lagerhotell. Tegsnäs Emballage lagerhåller emballage av wellpapp och kartonger och ansvarar för både förvaring och saldohantering. Lagerhotell är ett bra sätt att minska sina egna lagerkostnader och är man trångbodd är det ett praktiskt alternativ.

Bra för miljön

Tegnsäs Emballage och Indexator har nära till varandra i Vindeln.
— Det är en fördel att de finns nära. Det gör att vi minskar på dyra fraktkostnader, vi kan hålla korta leveranstider och minskar behovet att hålla stora lager, säger Erik.
— Att transporterna blir korta är bra inte minst ur ett miljöperspektiv.

Ingenting är omöjligt

Förutom att Tegsnäs Groups produkter håller hög kvalitet och leveranserna går snabbt lyfter Olov fram enkelheten och samarbetsförmågan. Den sticker ut lite extra.
— Leveranserna är snabba, kommunikationen är enkel och ingenting är omöjligt. Kommer vi med en ritning eller en idé så får vi alltid en snabb återkoppling med en bra lösning. Det tycker jag är en mycket god egenskap, säger Olov Englund.

Fler referenser

Smartare och säkrare transporter för Ålö

Ålö i Brännland utanför Umeå är en av världens ledande tillverkare av frontlastare och en av Tegsnäs Emballages kunder. Varje dag skickas produkter från Ålö över hela världen med emballage som tillverkats i Vindeln eller Tegsnäset.

Läs mer
Per Gustafsson Ålö Quicke

Rototilt sparar utrymme och kan producera mer

Rototilt i Vindeln är en av världens ledande tillverkare av tiltrotatorer och använder Tegsnäs Logistics som en strategisk samarbetspartner.

Läs mer
Tord Johansson, produktionschef hos Rototilt