ravara-tegsnasskidan

Skogen – vår råvara, ska behandlas varsamt

Vår råvara hämtar vi i vårt närområde i norra Sverige. Vi arbetar med furu, gran och björk och här uppe i norr finns en senvuxen furu/gran vilket gör att vi kan erbjuda en hög kvalitet på våra produkter. Vi vänder oss därför mer än gärna till kunder som sätter höga krav på sina trävaror.

Tack vare en modern maskinpark har vi förutsättningar att producera rätt timmerdimension i rätt längd och kvalitet i förhållande till de beställningar som ligger till grund för avverkningarna.

Avverkning sköts av privata entreprenörer med lång erfarenhet. De entreprenörer vi anlitar är utbildade att ta hänsyn till naturen och på bästa sätt svara upp mot de krav som ställs enligt skogsvårdslagen. Skogen ska behandlas varsamt.

För mer information, kontakta:

Tomas-Nilsson-Tegsnasskidan

TOMAS NILSSON

Tel: +46 (0)70-512 97 14
tomas@tegsnas.com

Benny-Nilsson-Tegsnasskidan

BENNY NILSSON

Tel: +46 (0)70-302 52 17
benny.nilsson@tegsnas.com