tegsnasskidor-skidor-langdskidor-tegsnasskidan2

Tegsnässkidan

Nu kan du köpa skidor, skidutrustning och tillbehör direkt i vår E-handel. Under allmänna villkor kan du ta del av leveranstider och fraktkostnader som ditt köp innebär.

Tillverkningen och försäljningen av skidor startade redan 1907 (läs mer under vår historia). Idag säljs skidorna som tur- och jaktskidor eftersom de lämpar sig bra för skidåkning i ospårad terräng.

Val av skidmodell

Vilken skida du ska välja styrs till största del av ändamålet för din skidåkning;

För åkning i samband med jakt rekommenderar vi att du väljer en kort och bred skida för bra bärighet och smidighet i skogen. För turåkning så rekommenderar vi att du väljer en så lång skida som möjligt och då inte lika bred, minst 30cm längre än din egen kroppslängd. Vill du ha mer hjälp vid val av skida tveka inte att kontakta oss.

Montering av bindning!

Kom ihåg att beställa bindningsmontering om du vill ha skidan helt klar.
Montering av bindning ingår inte i köpet av skidor.

Med vänlig hälsning / Tegsnässkidan

För mer information, kontakta:

Tomas-Nilsson-Tegsnasskidan

TOMAS NILSSON

Tel: +46 (0)70-512 97 14
tomas@tegsnas.com